Ülitäpne läbikukkumine

Valimistulemused on selgunud. Kui häälte ülelugemisel midagi ei muutu, tabas mind nendel valimistel ülitäpne läbikukkumine.

Tõin siin enne valimisi välja, mida üks või teine häältesaak tähendaks minu edasise poliitilise tegevuse jaoks kohalikul tasandil. Lubasin tugineda oma valimistulemuse hindamisel lihtsatele matemaatilistele valemitele. Tsiteerin:

1. kasin tulemus
100 : kandidaatide arv x 0,5 = 0,30% häältest

See tähendab tõenäoliselt vähemalt paarikümmend häält, mis ei oleks mõnes muus olukorras sugugi halb lähtepunkt. Pärast aasta kestnud valimiskampaaniat on see aga sisuliselt pea täielik läbikukkumine. Kui häältesaak jääb sellest veel tagasihoidlikumaks, viskan jalad (suure kergendustundega) seinale ja kavatsen Viljandi munitsipaalpoliitikaga seotud teemasid edaspidi lihtsalt ignoreerida, vältida isegi nende peale mõtlemist, et kasutada oma aega tulevikus paremini.

Nüüd ongi käes aeg see lubadus täita. Kogusin nendel valimistel 21 häält ehk ümmarguselt 0,292% kõigist kehtivaks loetud häältest. Enam kui 3/5 nüüd Viljandi linnas kandideerinutest sai küll sellest veel vähem hääli, kuid omaenda kehtestatud kriteeriumi kohaselt kukkusin nendel valimistel läbi. Ja seda hämmastavalt täpselt (100 : kandidaatide arv x 0,5 teeb ümmarguselt 0,296%). Seega viskan nüüd jalad suure kergendustundega seinale ega pööra Viljandi munitsipaalpoliitikale edaspidi enam üldse mingit tähelepanu.

Tänan kõiki, kes mind ei valinud! Tänu teile saan ma kasutada oma aega tulevikus paremini. Samas avaldan kaastunnet neile, kes seda tegid. Ilmselt soovisite oma häält andes, et see kampaania jätkuks siin ka pärast valimisi. Paraku näitasid valimistulemused, et selle järele puudub piisav ühiskondlik tellimus.

PS. Kampaanialeht kov.laiapea.eu jääb esialgu avatuks, kuid aasta lõpus eemaldan veebist nii selle kui ka mujal asuvad kampaaniamaterjalid. Kui keegi tahab neist midagi endale salvestada, tasub seda teha praegu.

2 thoughts on “Ülitäpne läbikukkumine”

  1. Andres!
    Aitäh selle suurepärase blogi eest! Sinu uurimuslik ajakirjanikutöö andis suured silmad ette “päris-meediale”, tõstatas olulisi küsimusi teravalt ja intelligentselt, nagu seda tegema peabki! Küll oleks hea, kui selline kanal saaks tegutsemist jätkata. Viljandil oleks sellist väga vaja, kui soovime linna ärksust ja uut hingamist. Kindlasti peab see ka sõltumatuks jääma, et lugeja saaks olla kindel info kallutamatuses. Ära veel käega löö! Maksab otsida toimimiseks uusi teid. Ehk leidub ka abilisi – üksi on ju sellist asja ajada väga raske.

Kommenteerimine on suletud.