Postimehe valimiskompass

Postimehe valimiskompass väidab, et minu vastuste kattuvus minu vastustega on 79%, kuigi tegelikult on see loomulikult 100%. Selline täiesti absurdne tulemus on tingitud nähtavasti sellest, et nad kasutavad oma valimiskompassis ilmselt vigast algoritmi, kus neutraalsed vastused annavad igal juhul miinuspunkte. Või siis tekkis andmete sisestamisel mingi viga, sest selles avaldatud valimiskompassis on tegelikult üks küsimus vähem kui mul selle jaoks vastata lasti. Nii või teisiti vajavad need vastused aga veidi lahtiseletamist, sest Jah/Ei/Neutraalne ei ütle ju õieti midagi.

 1. Viljandi linn ja Viljandi vald peaksid lähiaastatel ühinema. Minu vastus: EI. Linn ja vald võiksid jääda eraldi omavalitsusteks, mida seob omavahel tihe koostöö. Nende ühinemine viiks senisest veelgi enam võimu kaugenemiseni tavakodanikest, selle koondumiseni erakondade tagatubadesse ja ametnike kätte.
 2. Jaak Joala kuju tuleks kiiresti maha võtta. Minu vastus: JAH. On mõeldamatu, et linnavalitsus hakkaks selle kuju eksponeerimise pärast Jaak Joala lesega kohut käima. Piinliku olukorra lahendaks see, kui kuju tagastataks linna poolt selle kinkijatele, nõudes samas tagasi neile kuju püstitamiseks eraldatud toetusraha.
 3. Linnavalitsus peaks uute elanike meelitamiseks rajama üürimaju. Minu vastus: EI. Viljandi linn lihtsalt ei ole nii rikas, et tegeleda sellise heategevusega. Kui kunagi käivitub kauaräägitud riiklik munitsipaalkorterite ehitamise programm, millest seda on ehk võimalik rahastada, siis palun väga, aga Viljandi linna enda raha eest kindlasti mitte.
 4. Kaasava eelarve summat tuleks oluliselt suurendada. Minu vastus: JAH. Praegusel kujul on see asi muutunud sisuliselt peaaegu mõttetuks. Kui kaasava eelarve summat oluliselt ei suurendata, võiks selle linnavalitsuse mainekujundusprojekti minu arvates üldse lõpetada.
 5. Omastehooldajatele tuleks maksta vähemalt miinimumpalk. Minu vastus: JAH. Ma ei arva, et see vastus vajaks üldse põhjendamist. Küsimus on pigem selles, nagu paljude teiste asjadega, kust selle jaoks raha leida.
 6. Viljandis võiks olla veel üks gümnaasium. Minu vastus: NEUTRAALNE. Mõeldud on ilmselt praeguse waldorfkooli kasvatamist gümnaasiumiks. Põhimõtteliselt ei ole mul muidugi midagi selle vastu, aga praktikas ei ole see ilmselt väga realistlik. Hea, kui waldorfkool Viljandis üldse püsima jääb.
 7. Viljandisse tuleks rajada koertepark. Minu vastus: JAH. Vajadus selle järele on ju olemas, küsimus on idee teostamises. Ilmselt on vaja, et asja eestevedamise võtaks enda kätte linnavalitsus. Sobiva koha leidmine kujuneb kindlasti samuti probleemiks. Mõtet rajada koerte jalutusväljakud igasse linnaossa ei pea ma teostatavaks.
 8. Lasteaia kohatasu peaks Viljandis langema, mitte tõusma. Minu vastus: NEUTRAALNE. Kahe lasteaias käiva lapse isana ei oleks mul midagi selle vastu, kuid realistlikum oleks rääkida kohatasu kasvu pidurdamisest või peatamisest, mitte langetamisest. Samuti läheks see sisuliselt vastuollu järgmise punktiga.
 9. Lasteaiaõpetajate palk peaks olema võrdne õpetajate palgaga. Minu vastus: JAH. Kui tuleks valida, kas kohatasu kasvu langetamine või lasteaednike palkade tõstmine, siis ma eelistaksin viimast, sest see on kindlasti kohati ikkagi raske töö, mille eest peaks saama ka väärilist tasu, mitte ainult lust ja lillepidu.
 10. Viljandi linn peaks palkama korrakaitseametniku. Minu vastus: EI. Munitsipaalpolitsei loomine oleks põhjendamatu lisakulu, mille järele ma ei näe suurt sisulist vajadust. Avaliku korra tagamisega peaks saama Viljandis hakkama Eesti Vabariigi politsei.
 11. Viljandi on kultuurilinn, seega võiks loomestipendiumi fondi mitmekordistada. Minu vastus: NEUTRAALNE. Igasuguseid asju võiks teha, aga kõik tuleb millegi arvelt. Praktikas tähendaks loomestipendiumi fondi mitmekordistmine tõenäoliselt kokkuhoidu teistelt kultuurivaldkonda puudutavatelt eelarveridadelt. Pole kindel, et see Viljandile kui kultuurilinnale kokkuvõttes kasuks tuleks. Selles mõttes on olulisem tugevate institutsioonide olemasolu. Loomestipendiume saab taotleda ka kultuurkapitalist.
 12. Linna juhtimises tuleks senisest tunduvalt rohkem rakendada rahvaküsitlusi. Minu vastus: NEUTRAALNE. Sõltub sellest, kuidas ja millal neid korraldatakse. Otstarbekas oleks viia rahvaküsitlusi läbi üheaegselt kohalike valimistega, et saada siis valijatelt vastuseid ka mingites konkreetsetes küsimustes. Muul ajal tähendaks see suurt lisakulu või piirdumist väga tagasihoidliku valimiga, mis ei pruugi anda esinduslikku läbilõiget linnakodanike seisukohtadest.
 13. Jäätmete liigiti sortimise konteinereid tuleks linna senisest märksa enam paigutada. Minu vastus: JAH. Oleks mõistlik küll.
 14. Linnavalitsus võiks rahaliselt toetada ööpäev läbi avatud valveapteegi rajamist ja ülalpidamist. Minu vastus: NEUTRAALNE. Selle otsustamiseks on vaja kõigepealt teada, kui suurtest summadest jutt käib. Linnale võib see tähendada märkimisväärset püsikulu, aga selle apteegi pidajale hoopis garanteeritud kasumit. Kuidas suhtuvad sellesse siis tema konkurendid? Kas hakkavad samuti linnalt rahalist toetust taotlema, et pikendada enda lahtiolekuaegasid?
 15. Sünni- ja ranitsatoetusi tuleks tunduvalt tõsta. Minu vastus: NEUTRAALNE. Ma küll ei hääletaks selle vastu, aga selliste populistlike raha-otse-kätte toetuste asemel võiks linn panustada pigem rohkem keskkonda, mis toetab Viljandis laste kasvatamist.
 16. Investeeringutes tuleks esmajärjekorras keskenduda ettevõtluse arendamisele. Minu vastus: NEUTRAALNE. Ettevõtluse arendamine on kahtlemata oluline, aga omavalitsuse esmane prioriteet peaks investeeringute tegemisel olema ikkagi inimeste elukeskkonna parandamine. Ma ei poolda riigikapitalismi ega sotsialismi. Ettevõtluse arendamine on esmajärjekorras ettevõtjate mure, see ei saa olla omavalitsuse kõige olulisem ülesanne.
 17. Linna paremaks juhtimiseks tuleks ametnike arvu suurendada. Minu vastus: EI. Ametnike arvu suurendamine ei taga tingimata linna paremat juhtimist ega ole ka selle vältimatu eeldus. Pigem võiks mõelda ümberkorraldustele linnavalitsuse struktuuris.
 18. Linnapea ja teiste poliitiliste ametnike palk peaks olema seotud linna keskmise töötasuga. Minu vastus: JAH. Tingimusel, et siin on mõeldud kõigi linnaelanike, mitte ainult linna palgal olevate inimeste keskmist töötasu. Ja veel parem oleks siduda see muidugi mediaanpalgaga.
 19. Viljandi linn võiks rahaliselt toetada päikesepaneelide ja päikesekatuste paigaldamist. Minu vastus: NEUTRAALNE. Nende paigaldamine on iseenesest oluline ja vajalik, aga selle jaoks on juba olemas teised toetusmeetmed (eelkõige Kredexi kaudu) ning küsimus on jälle selles, kas Viljandi linn on nii rikas, et saaks lubada endale selliste rahaliste toetuste maksmist. Minu arvates mitte.
 20. Vajalike spetsialistide, näiteks perearstide ja õpetajate linna elama meelitamiseks tuleks neile pakkuda rahalist motivatsioonipaketti. Minu vastus: EI. Üldiselt on inimeste jaoks parim rahaline motivatsioonipakett korralik teenistus (palk). Ma ei arva, et omavalitsus peaks hakkama looma mujalt pärit inimestele mingeid eritoetusi, et neid sel moel kuidagi Viljandisse elama meelitada.
 21. Nõndanimetatud Rubiini plats tuleks ehitada parklaks. Minu vastus: EI. See punkt jäeti Postimehe valimiskompassist küll lõpuks välja, aga mina Sakala parkla laiendamist selles suunas ei poolda. Leian, et mõistlikum oleks sealt asfalt üles võtta ning muuta see plats hoopis madalhaljastusega rohealaks. Teha sinna üks kena väike park.
 22. Linna areng ja majandus on tähtsamad kui rohepööre. Minu vastus: NEUTRAALNE. Mina ei poolda sellist vastandamist. Rohepööre on laiemas plaanis vältimatu ega sõltu Viljandis tehtavatest valikutest. Pigem sõltuvad Viljandi areng ja majanduslik tulevik sellest, kui edukalt suudetakse selle laiemalt toimuva rohepöördega kaasa minna ja kohaneda.
 23. Linna ametiasutustes töötavad inimesed peaksid olema vaktsineeritud, välja arvatud väga põhjendatud erandjuhtudel. Minu vastus: EI. Eeldan, et mõeldud on vaktsineerimist Covid-19 vastu, mitte vaktsineerimist üleüldse. Mina ise vaktsineeritud ei ole, vaid sain loomuliku kaitse haigust läbi põdedes. Ma leian, et vaktsineerimata inimesi ei tohiks diskrimineerida ja kedagi ei tohiks survestada ennast vaktsineerima.
 24. Omavalitsuse parema töö nimel oleksin nõus suurema maksukoormaga. Minu vastus: NEUTRAALNE. Väide on liiga üldsõnaline, kõik sõltub konkreetsetest asjaoludest.
 25. Viljandi kõrghaljastus vajab põhjalikku uuendamist ja väljavahetamist. Minu vastus: EI. Kohati ehk isegi vajab, aga tervikuna kindlasti mitte.

One thought on “Postimehe valimiskompass”

Kommenteerimine on suletud.