Viljandi uudised, 21.08.2021

Alates tänasest kuni valimispäevani 17. oktoobril, aga võib-olla ka edaspidi (sõltub muidugi sellest, kui palju hääli mulle siis antakse) avaldan igal nädalavahetusel väikese kokkuvõtte huvitavamatest Viljandi poliitikaelu ning nüüd valimistel kandideerivate isikutega seotud uudistest, millest Sakala ei ole (veel?) kirjutanud, toetudes seejuures peamiselt, kuid mitte ainult, Viljandi linnavalitsuse dokumendiregistris leiduvatele, avalikult kättesaadavatele materjalidele.

Ando Kivibergi kummalised kuluaruanded

Erakonna Eesti 200 linnapeakandidaat Ando Kiviberg jageles linnavalitsusega komöödiafilmide festivali Wilkom korraldamiseks eraldatud toetuste kasutamise pärast. Kivibergi juhitav MTÜ Viljandi Filmisõbrad sai eelmisel aastal festivali korraldamiseks kokku 4000 eurot tegevus- ja projektitoetust. Koroonakriisi tõttu lükati esialgu aprillis toimuma pidanud festival aga edasi septembrisse ja jäi lõpuks üldse ära.

Aruandeid toetuse kasutamise kohta Kiviberg ettenähtud ajaks ei esitanud. Meeldetuletused talle ei mõjunud. Seetõttu saatis siis abilinnapeaks olnud Janika Gedvil juba veebruaris ametlikud nõudekirjad, milles teatas, et kui 26. veebruariks aruandeid ei esitata, hakatakse nõudma toetuste tagasimaksmist. Selle peale pöördus Kiviberg märtsis linnapea poole palvega pikendada eelmisel aastal toimuma pidanud festivali korraldamiseks eraldatud toetuste kasutamisaega. Linnavalitsus jäi aga kindlaks nõudmisele, et saadud toetuste kasutamise kohta tuleb esitada korrektne aruanne. Augusti alguses saatis uus abilinnapea Jane Koitlepp välja järjekordse nõudekirja, milles oli seatud tähtajaks 13. august.

Kiviberg saatis linnavalitsusele lõpuks hulga kuludokumente, kuid abikõlbulikke oli nende hulgas vähe. Muu hulgas soovis mees, et ärajäänud filmifestivali korraldamiseks tehtud kulutustena arvestataks tema autole uute rehvide ostmist ja rehvivahetust, autopesu, parkimistasusid, haagise renti ning kütusekulusid. Kui linnavalitsusest vastati, et selliseid kuludokumente ei saa vastu võtta, nõustus Kiviberg, et rehvivahetuse ja -ostuarved ning autopesula kasutamise arve võib välja jätta, kuid kütusearvete välja jätmisega ei tahtnud ta kuidagi nõustuda.

Linnavalitsusest teatati Kivibergile, et lisaaega aruande parandamiseks ei saa enam rohkem anda. Mees oli solvunud, et tema nõudmistega ei arvestatud, kuid lubas, et vaidlema ei hakka ja linnalt saadud toetus makstakse tagasi.

Komöödiafilmide festivali Wilkom korraldamiseks eraldas Viljandi linn toetusi ka 2018. ja 2019. aastal. Selle rahvusvahelise festivalina kavandatud ürituse külastajate arv jäi aga oodatust palju tagasihoidlikumaks. 2018. aastal märgiti linnalt toetust taotledes, et festivali eeldatav külastajate arv on 5000, kuid lõpuks tuli tunnistada, et see jäi kümme korda väiksemaks. 2019. aastal oli publikut veidi rohkem, aga seansse juba vähem. Nüüd näib, et see üritus on lõplikult hingusele minemas. Viljandi kultuurielu jaoks on see kahtlemata kaotus.

Janika Gedvil skandaali keskmes Järvamaal

Erakonna Eesti 200 valimisnimekirja teine number Janika Gedvil, endine Viljandi abilinnapea, kelle volitused linnavolikogu liikmena on nüüd jälle taastatud, sattus kuu tagasi omamoodi skandaali Türi vallas. Gedvil valiti Türi põhikooli uueks direktoriks. Sealne opositsioon, mille poole olid pöördunud mitmed Järvamaa enda haridusinimesed, esitas aga vallavanemale arupärimise, sest neis tekitas kogu see valimisprotsess hämmingut.

Kandideerimiseks oli aega ainult paar nädalat, laekus vaid kaks avaldust, kuid konkursi tähtaega ei pikendatud. 2014. aastal kestis konkurss samale kohale ligi kuu ja pärast seda tähtaega veel isegi pikendati, kuigi selleks ajaks oli laekunud juba üheksa avaldust. Valimiskomisjoni liikmetest pooled olid seotud erakonnaga, millest Gedvil oli äsja lahkunud, kaotades selle tõttu ka Viljandi abilinnapea koha.

Siinkohal on oluline mainida, et Isamaa sealsed liikmed kuuluvad enda erakonnas opositsiooni. Kohalikele valimistele lähevad nad nüüd hoopis valimisliiduna, mille ridades kandideerib ka Kaia Iva, kes jäi 2017. aastal erakonna juhi valimisel napilt alla Helir-Valdor Seederile, kes viibib nüüd koroonaviirusega haiglas.

Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann vastas sotside esitatud arupärimisele, et parteipileti järgi koolidirektorit ei valitud, vaid lähtuti siiski pädevusest. Ka sotside enda kohalik juht Lauri Läänemets ütles Järva Teatajale, et neil ei ole iseenesest etteheiteid uuele direktorile, vaid kahtlusi tekitas just kogu see valimisprotsess.

Augusti alguses astus Gedvil ametisse ning nüüd on tulnud seal peale juba uus kohalik skandaal. Vallavolikogu moodustas sel nädalal uurimiskomisjoni, et uurida vallajuhtide ja lastekaitsetöötaja tegevust seoses ühe laialdast tähelepanu pälvinud juhtumiga, mis kulmineerus sellega, et lastekaitsetöötaja silme all võeti emalt vägisi ära 3- ja 4-aastane laps. Isamaa saadikud komisjoni töös ei osale. Nemad süüdistavad teisi erakondi nüüd hoopis selles, et ühe pere keerulist olukorda kasutatakse ära valimiskampaania tegemiseks.

Jane Koitlepp jätkab jalgrattainstruktorina

Viljandi linnavolikogu 26. augusti istungil on kavas kiita heaks otsus, millega lubatakse hiljuti abilinnapeaks saanud Jane Koitlepal, kellest võib Sakala spekulatsioonide kohaselt saada Isamaa linnapeakandidaat, jätkata MTÜ Teadlikult liikluses juhatuse liikmena. Koitlepp asutas nimetatud MTÜ aprillis, kui ei olnud veel avanenud võimalust saada abilinnapeaks, koos oma emaga, et pakkuda selle kaudu jalgratta juhilubade koolitust ja liikluskasvatust koolides ning üritustel.

Tiit Jürmanni firma ajab linnaga puhastusäri

Viljandi linnavolikogus Reformierakonna saadikurühma juhtiva Tiit Jürmanni firma OÜ Pesuekspert esitatud pakkumine tunnistati sel nädalal edukaks hankes, millega otsiti järgmiseks aastaks Viljandi avalike tualettide puhastajat. Ühtlasi andis tema erakonnakaaslane Kalvi Märtin, kui abilinnapea linnapea ülesannetes, hiljuti välja korralduse teha Jürmanni firmale ka ettepanek esitada pakkumus sisekoristusteenuste osutamiseks Viljandi linnavalitsuse objektidel aastatel 2022 ja 2023. Hange korraldatakse väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusena, kasutades ära seda, et 2019. aastal korraldatud hanke alusdokumentides sätestati koristusteenuste korduva tellimise võimalus.

Reformierakond lubab kaasavat linnajuhtimist

Viljandi linna valitsev Reformierakond avaldas Facebookis oma valimisprogrammi, milles lubatakse kaasata linnakodanikke ja kogukonnaühendusi senisest enam otsustusprotsessidesse, luues selleks temaatilised aruteluvormid. “Viljandis peavad olema võrdsed võimalused heade ideede realiseerimiseks olenemata sellest, kes on idee autor,” rõhutatakse valimisprogrammis, lubades samas tõsta kaasava eelarve summa 50-ne tuhande euroni. Meenutuseks, et eelmiste kohalike valimiste eel neli aasta tagasi lubasid reformierakondlased oma valimisprogrammis kaasava eelarve mahu kahekordistamist, see tähendab selle tõstmist 60-ne tuhande euroni, kuid vaid lubaduseks see jäigi.